slot gacor https://sister.upi-yai.ac.id/slot-gacor-terpercaya/ http://diklatpelaut.stipjakarta.ac.id/app/webroot/files/slot-gacor/ https://sakip.bulelengkab.go.id/images/gallery/slot-dana/ http://indoagropedia.pertanian.go.id/uploads/togel-online/ https://www.appi.or.id/slot-gacor-habanero/ https://e-aset.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/ https://lppm.unigal.ac.id/togel-online/ https://e-aset.tanahbumbukab.go.id/togel-online-data-sgp-hk/ https://bulukumba.bawaslu.go.id/halaman/slot-gacor/ https://pontianak.bawaslu.go.id/slot-gacor-2023/ https://baritotimur.bawaslu.go.id/layout/slot-deposit-pulsa/ https://makassar.bawaslu.go.id/slot-deposit-dana/ https://bulukumba.bawaslu.go.id/halaman/sbobet/ https://bimakota.bawaslu.go.id/-/judi-online/ https://minahasa.bawaslu.go.id/judi-bola/ https://registrasi.kki.go.id/casino-online/ https://revolusimental.go.id/temp/data-sgp-togel-online/ https://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id/document/slot-togel-4d/ https://e-aset.tanahbumbukab.go.id/slot-deposit-pulsa/ https://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id/document/slot-deposit-pulsa/ https://peluktandadiri.tanahdatar.go.id/togel/
Technika Bowena - Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Technika Bowena

Tech­ni­ka Bo­wena (Bow­tech) to holistyczna (dzia­ła­ją­ca ogól­no­ustro­jo­wo) terapia manualna – for­ma neu­ro­-mię­śnio­we­go prze­pro­gra­mo­wa­nia, która koncentruje się na uzdrawiających zdolnościach własnego organizmu. Ce­chu­ją ją: de­li­kat­ność, pro­sto­ta, nie­in­wa­zyj­ność, bez­pie­czeń­stwo, minimalizm i ni­ezwy­kła sku­tecz­ność.

Tech­ni­ka Bo­we­na łą­czy na­tu­ral­ne te­ra­pie ma­nu­al­ne z wie­dzą na te­mat funk­cjo­no­wa­nia ludz­kie­go or­ga­ni­zmu. Trak­tu­je po­szcze­gól­ne ukła­dy cia­ła ja­ko sieć wza­jem­nych po­wią­zań, w któ­rych po­szcze­gól­ne ele­men­ty od­po­wie­dzial­ne są za po­szcze­gól­ne funk­cje. Terapeuta dostarcza sygnały do systemu nerwowego pacjenta w określonych miejscach (na mięśniach, ścięgnach, więzadłach i nerwach). Przez stosowanie tych bardzo delikatnych, specyficznych ruchów Bowena precyzyjnie w konkretnych miejscach na ciele, terapeuta poprzez neuroprzekaźniki budzi wewnętrznego lekarza pacjenta, który całkowicie bierze na siebie rozpoczęcie procesu samoleczenia – we własnym tempie, rytmie i granicach danego organizmu.

Zabiegi roz­po­czy­na się od zre­lak­so­wa­nia, a tym samym spowodowania, by do­mi­na­cję przejął przy­współ­czul­ny układ ner­wo­wy. Oprócz wyregulowania autonomicznego układu nerwowego, ruchy Bowena mogą uruchamiać również inne mechanizmy: odruch rozciągania, proprioreceptory stawów, powięź, segmentarny odruch skórno-trzewny, punkty akupunkturowe i meridiany, punkty spustowe, zagadnienia z obszaru embriologii, układ limfatyczny i naczynia chłonne.

Technikę Bowena stosuje się na osobach w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia. Przynosi ulgę (także wyleczenie lub znaczną poprawę) w leczeniu konkretnych urazów i innych problemów zdrowotnych, zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Jest to tech­ni­ka zna­na ze swej efek­tyw­no­ści w do­le­gli­wo­ściach we­wnętrz­nych, w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji, jak i w pro­fi­lak­ty­ce zdro­wot­nej. Wielu pacjentów twierdzi, że Bowtech jest najbardziej relaksującą terapią ze wszystkich, jakich kiedykolwiek doświadczyli. Zabieg daje piękny relaks, regeneruje, harmonizuje i usuwa zmęczenie.

Najbardziej spektakularne rezultaty obserwuje się u niemowląt oraz na zwierzętach. Jest to dowód, że nie mamy do czynienia z efektem placebo.

Wywiad w Trójce u Grażyny Dobroń – nad zdjęciem mikrofon do odsłuchania.

Więcej o Technice Bowena.     Opis zabiegu.    Wskazania.

Dla kobiet w ciąży za­bie­gi te sto­so­wa­ne ja­ko pierw­sza po­moc przy­no­szą na­tych­mia­sto­wą ulgę. Są wskazane przy najczęstszych dolegliwościach ciążowych jak: zgaga, bóle kręgosłupa, zaparcia, hemoroidy, kłopoty ze snem czy zapalenie pęcherza moczowego. (o technice Bowena w opowieści porodowej: Ewa i Liwia)
Bowtech to bezpieczna terapia dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe.
Dla noworodków, niemowląt czy dzieci pomaga w zaburzonym odruchu ssania, kolkach, refluksie, alergii czy nocnym moczeniu. Wspiera również ich układ odpornościowy.
Czas trwania: ok. 60 minut (zanim przyjdziesz na zabieg).

Koszt: 100,00 zł/zabieg

Zabiegi Bowtech dla niemowląt (0-6 m-cy): 25-50,00 zł/zabieg (15-30 min)

Oto kilka opinii:

  • Czuję się świetnie, jestem rozpromieniona.
  • Ma pani ręce jak Jezus, zadziałały cuda!
  • Czuję się o niebo lepiej!
  • Jest nieporównywalnie z tym, co było!
  • Czuję się rześki, zrelaksowany, odprężony i spokojny.
  • Odczuwam niezwykłą lekkość, pomimo trwającej infekcji.
  • Czuję wyraźną poprawę w samopoczuciu. Jestem w świetnym nastroju.
  • Jestem zachwycona efektami, ból barku całkowicie zniknął.
  • Odblokowała mi pani coś? Czuję taki napływ energii! Mam dużo sił i czuję się zadowolona i lekka.
  • Mam świetne samopoczucie, rześkość umysłu i poczucie lekkości. Czuję się doenergetyzowany, spokojny i rozluźniony.

Zapraszam serdecznie!

Emilia Jaworska