Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Aktualności

Mama wraca do pracy – cykl bezpłatnych szkoleń 3 edycja

Jesteś na urlopie / zasiłku macierzyńskim lub rodzicielskim?
Opiekujesz się dzieckiem do lat 3 i planujesz wkrótce zakończyć urlop wychowawczy?
Prowadzisz własną działalność, ale chcesz wzmocnić swoje kompetencje i zaplanować powrót do pracy?

Zapraszamy na cykl 4 bezpłatnych warsztatów rozwojowych: „Mama wraca do pracy” oraz 4 indywidualne spotkania z coachem kariery i doradcą zawodowym.

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania na godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym!
W trakcie warsztatów pomożemy zapewnić Twoim pociechom fachową opiekę, pod czujnym okiem dwójki opiekunów oraz wyżywienie (obiad, przerwa kawowa) dla uczestników i przekąski dla dzieci.

Zapraszamy na cykl 4 spotkań warsztatowych w godzinach 9.00 -14.30.
Pierwszy termin (może ulec zmianie):
17 października 2017 r. Moje obawy

Pozostałe trzy tematy w terminie do ustalenia:
Moje sukcesy i zdolności
Moje potrzeby
Mój pracodawca

Zapisy: kontakt@rozkwit.bialystok.pl

Wydarzenie na FB.

Zapraszamy serdecznie!

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” (Nr RPPD 02.02.00-20-0054/16. Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018) złożonego przez Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Białymstoku w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji w Białymstoku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca-życie”.