Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Cennik

Proponujemy następujące kursy do wyboru:

    • grupowy podstawowy
    • grupowy skrócony
    • pojedyncze zajęcia*

CYKL GRUPOWY PODSTAWOWY

Program zajęć obejmuje 10 spotkań po ok. 2-3 godziny, odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu – terminy ustalane są z zebraną grupą. Łącznie: 10 spotkań / 23 godziny

Koszt: 700 zł/pary lub 650 zł/osoby

CYKL GRUPOWY SKRÓCONY

Program zajęć obejmuje 5 spotkań z kursu podstawowego (fizjologia porodu, niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, laktacja, połóg, pielęgnacja noworodka. Łącznie: 5 spotkań / ok. 13 godzin)

Koszt: 400 zł/pary lub 350 zł/osoby

Warunkiem otwarcia grupy kursu podstawowego i skróconego jest zebranie się min. 4 par.
Istnieje możliwość dostosowania zajęć i kursów do preferencji rodziców – do ustaleń indywidualnych (np. kurs podstawowy w formie weekendowej albo kurs skrócony zawierający inne tematy itp.)

*udział w pojedynczych zajęciach możliwy tylko w przypadku wolnego miejsca w grupie

Miejsce spotkań: Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT
Terminy: dopasowane do potrzeb uczestników
Uwagi: Podczas zajęć siedzimy na workach sako lub pufach, zachęcamy do przygotowania wygodnej odzieży oraz zmiany obuwia (uczestniczymy w zajęciach w skarpetkach lub obuwiu na zmianę).
Zapewniamy przekąski, wodę, kawy oraz herbaty owocowe, ziołowe i zielone.

Zgłoszenia, pytania lub uwagi można wysyłać na adres: kontakt@rozkwit.bialystok.pl

Zgłoszenie i opłacenie opłaty manipulacyjnej za udział w Szkole Rodzenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.